Influensavaksine anbefales spesielt for:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine


Beboere i omsorgsboliger og sykehjem


Alle fra fylte 65 år


Barn og voksne med: diabetes type 1 og 2


kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt


kronisk nevrologisk sykdom eller skade


nedsatt immunforsvar


svært alvorlig fedme (KMI over 40)


annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell som har pasientkontakt.


Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter


Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.