Jørpeland legesenter opplever problemer med telefonen.
Det arbeides med saken å få rettet problemene.