Start e-konsultasjon
En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten.
E-konsultasjoner kan kun benyttes ved etablert sykdom/lidelse hos deg som pasient, og hvor det ikke krever fysisk oppmøte.
Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen/hva-er-e-konsultasjon