Hvis du får luftveissymptomer som feber, hoste, og sår hals bør du holde hjemme dersom du føler deg syk. Ved kun lette forkjølelsessymptomer kan du leve som normalt.

Dersom du har tatt en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme hvis man føler seg syk.

Dersom du jobber i helse- og omsorgstjenesten, bør du følge anbefalingene som gjelder på din arbeidsplass, samt FHI sine råd for helsetjenesten.

Du bør begrense eller unngå besøk til personer i risikogrupper og nyfødte mens du har symptomer.

Luftveislegevakten i kommunen er nå avviklet, og det er fastlegen som skal kontaktes for PCR test. PCR-test skal kun tas i spesielle tilfeller, og det er lege som avgjør om det er indikasjon for testing.

Dersom du trenger test i forkant av reise eller i forbindelse med jobb, må du kontakte private aktører. Både Salubritas, Klinikk Spero og Aleris utfører både PCR og antigen test.

Mer informasjon og råd finner du på fhi.no og helsenorge.no. Der vil du finne svar på de fleste spørsmål, og kontaktinfo til informasjonstelefonen for koronaviruset.

Folkehelseinstituttet har mye god informasjon
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/