2 av 6 leger er for tiden i foreldrepermisjon. Vikartilgang er svært vanskelig, foreløpig har vi 4 uker vikar i sommer på samme tid som det starter feriavvikling for de gjenværende 4 legene.

Vi ber om forståelse for at det i sommer og tidlig høst vil være lang ventetid for timer som ikke er akutte. Det kan bety ventetid på 2-3 måneder. Kronisk syke og akutt hjelp skal prioriteres.