I perioder kan det være stor pågang på telefonen, særlig om morgenen.

Om det ikke haster, ber vi deg derfor om å ringe etter kl 09:30